Handledarutbildning för elev och handledare

Introduktionsutbildning

Vill du övningsköra privat eller kombinera med trafikskola?

Introduktionsutbildningen (handledarutbildningen) är obligatorisk för dig som vill övningsköra med privat handledare eller för att kombinera privat handledare med trafikskola. Både den som ska övningsköra och handledaren ska gå kursen. Ni kan gå kursen samtidigt eller vid olika tillfällen.

Vem kan gå kursen?

Utbildningen är till för både handledare och den som skall övningsköra. Ni kan gå kursen samtidigt eller var för sig. För att få gå utbildningen som elev, skall du vara minst 15 år och 9 månader. Handledare kan den bli som fyllt 24 år och haft körkort i minst 5 år av de senaste 10 åren.

Utbildningen är obligatorisk för alla som vill övningsköra privat. När utbildningen är klar blir ni registrerade hos Transportstyrelsen. Handledare skall ansöka om handledarskap hos Transportstyrelsen. Handledarskapet är personligt och gäller en ”elev”. Du kan ha max 5 st handledarskap.

Mer info på www.korkortsportalen.se »

Innehåll och omfattning

Introduktionsutbildningen är en utbildning på ca 3,5 timma under en kväll.

Här får du presenterat körkortsutbildningens mål och innehåll, samt de regler som finns kring övningskörning.

Hur ni planerar och lägger upp utbildningen, men även trafiksäkerhet och miljö. Vi går också igenom vilka krav och bedömningskriterier som gäller vid förarprov (kunskapsprov och körprov).

Utbildningen sker på trafikskolan, i kursavgiften ingår kursmaterial, syntest och fika. Utbildningen är giltig i 5 år.

Medtag giltig legitimation.

Vill du boka?

Klicka nedan för att komma till kurstillfällen.

Bokning och villkor

Bokning görs via receptionen eller via internet när du är elev på skolan.

Om du vill avboka en lektion måste du göra det senast kl 12.00 vardagen innan körlektionen skulle ha ägt rum, annars debiteras du för lektionen.
Vid ev. sjukdom krävs sjukintyg.

Allégatans Trafikskolan AB tillämpar STR´s återbetalnings praxis och reklamationspolicy.