Körkortsutbildning

Var smart – börja i tid!

Kör hos oss tidigt i din utbildning, för att lära dig de viktiga grundmomenten på rätt sätt. Då går resten av din utbildning lättare.

Till hjälp använder vi den nyaste inlärningstekniken med:
Körkort.nu med Elevcentralen-Digitalt.

Där har du tillgång till ditt material och din utbildning oavsett var du befinner dig och tid på dygnet. Du kan använda mobil, surfplatta eller dator med tillgång till internet. I Körkort.nu tar du del av den inlästa boken eller läser själv, tittar på filmer och intervjuer. Du gör övningar och kunskapskontroller efter varje avsnitt.

I Körkort.nu kan du ställa frågor och diskutera i forumet. I körkortskampen kan du utmana dig själv och andra elever i kunskapsspelet.

Körutbildning:

Körningen är indelad i tre delar, med ökade krav och konsekvenser av ett riktigt respektive felaktigt handhavande eller beteende.

  1. Du övar upp den motoriska färdigheten . Krypkörning, växling, start i med/motlut, rutiner vid start och stopp. Backning, nödstopp, regler med tillämpning och avsökning. Riskbedömning, hastighetsanpassning.
  2. Du övar nu i tät stadstrafik. Enkelriktat, cirkulationsplats, trafiksignaler, körfältsbyten, anvisningar och parkering.
  3. Du övar landsväg, motorväg, omkörning, mörker och halka.

Intensivutbildning

Vill du köra intensivt?

Vi hjälper gärna till med ett personligt upplägg och planering för din intensivutbildning. För att du skall få en kostnadseffektiv och snabb körkortsutbildning som möjligt.

Privatist:

Du som väljer att göra din körkortsutbildning privat kan hos oss öva den del du känner att ni inte klarar på egen hand.

Exempelvis regeltillämpning, att köra i ”rondell” eller göra en ”testkörning” hos oss för att se om du har kunskap och färdighet för prov hos Trafikverket. Önskar din handledare följa med när du övningskör hos oss, är handledaren varmt välkommen att göra det.

Vill du bara ha hjälp med teoriutbildningen så får du det.

Kunskapsprov och körprov

På körkortsportalen kan du läsa om hur ditt kunskapsprov och körprov går till för respektive behörighet.

Kom ihåg att ta med dig giltig legitimation vid provtillfället.

Bokning och villkor

Bokning görs via receptionen eller via internet när du är elev på skolan.

Om du vill avboka en lektion måste du göra det senast kl 12.00 vardagen innan körlektionen skulle ha ägt rum, annars debiteras du för lektionen.
Vid ev. sjukdom krävs sjukintyg.

Allégatans Trafikskolan AB tillämpar STR´s återbetalnings praxis och reklamationspolicy.