Mopedkörkort AM i Borås

Att ha kunskap och möjlighet att köra moped är för många en frihet. Det ger en större flexibilitet i livet att komma och åka som man vill.

För att få köra moped krävs det utbildning

För EU-moped klass I (maxhastighet 45 km/h), krävs AM körkort och för klass II, (maxhastighet 25 km/h) krävs förarbevis. Utbildningen hos oss är till för dem som vill ta mopedkörkort och köra EU-moped klass I.

Trafikverket har fastställt ett minimikrav gällande AM körkort, minst 8 timmar teoretisk utbildning och minst 4 timmar praktisk utbildning hos godkänd trafikutbildare. Det finns också färdighetskrav på hur du hanterar mopeden och hur du samspelar med andra trafikanter.

För mer information läs på körkortsportalen »

Vem kan gå kursen?

Från det att man har fyllt 14 år och 9 månader och har körkortstillstånd, får man gå utbildning och börja övningsköra med moped, hos en godkänd trafikutbildare. När du har fyllt 15 år, får du göra kunskapsprov på Trafikverket för att få behörigheten AM-körkort (EU-moped).

Innehåll och omfattning

Teoriundervisningen omfattar en 2 dagars kurs 4 timmar/tillfälle, båda dagarna är obligatorisk närvaro. Du behöver också studera teori på egen hand, med hjälp av teorimaterialet och övningsprov via datorn. Övningskörningen på moped innehåller minst 2 lektioner x 120 minuter. Vid behov kan det krävas fler körlektioner för att bli godkänd på de olika momenten. Det är en fördel om du har balanstränat, exempelvis på din cykel tidigare.

Utbildningen kostar 6 000 kr, då ingår teoriböcker, teorikurs 8 timmar och 2 körlektioner à 2 timmar. Vid behov köps fler körlektioner till, för att bli godkänd på övningsmomenten. Trafikverkets kostnader för körkortstillstånd och teoriprov ingår inte i ovanstående pris.

För att erhålla AM-körkort krävs att du är godkänd i körningen, bedömningen görs av den ansvariga trafikläraren. Det krävs också att kunskapsprovet på Trafikverket är godkänt. Vi bokar kunskapsprovet åt dig på Trafikverket när du är klar med utbildningen.

Kursstart och anmälan

När du anmäler dig till utbildningen betalar du för kursen och bokas in på teorikursen och senare för körlektionerna. Anmälan  kan göras via vår ehandel  där du hittar lediga tider. För at ta körkort för moped  krävs det körkortstillstånd. Körkortstillstånd söker du via länken här:

Synkontroll för körkortstillståndet kan vi utföra på skolan, medtag glasögon, linser mm. Du behöver intyg från vårdnadshavare om du är under 18. Medtag alltid legitimation.

Tag med hjälm, handskar, rejäla skor och kläder om ni har det. Det finns begränsad tillgång till utrustning att låna.

Bokning och villkor

Bokning görs via receptionen eller via internet när du är elev på skolan.

Om du vill avboka en lektion måste du göra det senast kl 12.00 vardagen innan körlektionen skulle ha ägt rum, annars debiteras du för lektionen.
Vid ev. sjukdom krävs sjukintyg.

Allégatans Trafikskolan AB tillämpar STR´s återbetalnings praxis och reklamationspolicy.